Transmisión cultural: confianza, saberes, herencia, producción, porvenir… – Textos Literarios

Pennac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona. Mondadori.

Poemas andantes (2020). Producción Equipo Técnico DGESClic Aquí